Record details

Title
    Česká geologická služba
Language
    česky
Source title - monograph
    Cena ministra životního prostředí 1994-2004
Pages
    s. 50
Classfication no.
    061.6
    55
Conspectus category
    55
    930
Subject group
    geologická služba
    geologie environmentální
    historie geologie
    instituce
    vědecké ocenění
Geographical name
    ČR
Keyword
    Česká
    Geologická
    Služba
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 10. 2006
Import date
    8. 8. 2012