Record details

Title
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 2
Pages
    s. 27-30
Year
    2010
Notes
    6 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    061.6
    55
    55(1)
Conspectus category
    004
    55
Subject group
    Český masiv
    databanka
    digitalizace
    geologická služba
    geologie regionální
    instituce
    interpretace
    systém informační
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česko
Keyword
    Aplikace
    Česká
    Geologická
    Služba-Geofond
    Webové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 9. 2010
Import date
    8. 8. 2012