Record details

Title
    Česká hydrologická služba
Statement of responsibility
    Jan Kubát
Author
    Kubát, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 4
Pages
    s. 1-2 přílohy
Year
    2002
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha Vodař
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    bilance vodní
    databanka
    kvalita vody
    monitoring
    predikce
    síť
    voda podzemní
    voda povrchová
Geographical name
    Česko
Keyword
    Česká
    Hydrologická
    Služba
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012