Record details

Title
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
Statement of responsibility
    Luboš Rejl
Author
    Rejl, Luboš, 1940-
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 4
Pages
    s. 302-303
Year
    2003
Notes
    2 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    069
    549
Conspectus category
    069
    549
Subject group
    muzeum
    zeolity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dolní Zálezly (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    Rusko
    Vinařice (Kladno, Kladno)
Keyword
    České
    Fersmanova
    Moskvě
    Muzea
    Nerosty
    Sbírkách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012