Record details

Title
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
Statement of responsibility
    Jan Pašava = Zdeněk Kukal
Other titles
    The Czech Geologica Survey organized a conference on genesis of mineral deposits and on environmental impact of their mining
Author
    Kukal, Zdeněk, 1932-
    Pašava, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 1
Pages
    s. 50
Year
    1996
Notes
    2 fot.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    ekologie
    geneze ložiska
    geologie ložisek rud
    konference
    mezinárodní spolupráce
    těžba surovin
    životní prostředí
Keyword
    Český
    Dopadech
    Geologický
    Konferenci
    Ložisek
    Nerostných
    Pořádal
    Prostředí
    Surovin
    Těžby
    ústav
    Vzniku
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012