Record details

Title
    Českolipsko
Statement of responsibility
    Jiří Adamovič
Other titles
    Česká Lípa area
    Železivce české křídové pánve : katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí (Variant.)
Author
    Adamovič, Jiří, 1965-
Language
    česky
Source title - serial
    Knihovna České speleologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 38
Pages
    s. 37-46
Year
    2002
Notes
    2 obr., 8 fot., bibl. s. 152-160
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Knih. Čes. speleol. Společ.
Subject group
    česká křídová pánev
    ferikrusta
    horniny vulkanické
    křída-svrchní
    lužický faciální vývoj
    ochrana přírody
    pískovce
    reliéf
    rudy Fe
Geographical name
    Česká Lípa
    ČR-Čechy
Keyword
    Českolipsko
Abstract (in english)
   The specific phenomenon in the area of Česká Lípa is the occurrence of spherical single-layered ferruginous concretions, found as isolated remnants of former ferruginization, free-lying on the surface. Despite many finds reported 100 or more years ago, such finds are rather rare now. Some occurrences described in this paper are related to the course of major faults (Dvojdomí) but the most prominent are ferruginous crusts (QRI, QPI) lining basaltic dykes subjected to hydrothermal alteration (Havířský vrch, Brada) or even more acid volcanics (Mlýnský vrch). Altered basaltic dykes, the material of which was referred to as Toneisenslein, were exploited in several historical periods as iron ore in the Česká Lípa area
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012