Record details

Title
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
Statement of responsibility
    Petr Pauliš
Other titles
    Czechoslovak geographical names in the nomenclature of minerals and rocks
Author
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 7
Pages
    s. 205-208
Year
    1991
Notes
    3 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    historie geologie
    mineralogie
    petrografie
    terminologie
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Československá
    Jména
    Minerálů
    Názvosloví
    Zeměpisná
Abstract (in czech)
   Mezi názvy minerálů převažují názvy označované jako tzv. nevědecké nebo iracionální. Významnou skupinu tvoří názvy odvozené od toponym. Při analýze názvů minerálů geografického původu, které uvádí Mitchell (1982), zaujala ČSFR s l9 uznanými minerálními druhy 6. místo na světě, což dokládá vysokou úroveň naší mineralogie i bohatství nalezišť minerálů na čs. území. V práci jsou uvedeny i názvy, které nebyly uznány za samostatné minerální druhy a z geografických názvů odvozené názvy hornin. Z názvů hornin, vesměs magmatických zůstává v praktickém používání pouze těšinit a polzenit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012