Record details

Title
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
Statement of responsibility
    Zdeněk Kukal, Mojmír Eliáš, Pavel Šimůnek
Author
    Eliáš, Mojmír
    Kukal, Zdeněk, 1932-
    Šimůnek, Pavel
Language
    česky
Source title - monograph
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
Pages
    s. 37-38
Classfication no.
    50(091)
    55
Conspectus category
    55
    930
Subject group
    biografie
    biografie - Štúr, Dionýz
    Český masiv
    devon
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologická služba
    historie geologie
    mapování
    paleobotanika
    paleozoikum-svrchní
    systém umělý
Geographical name
    Česká republika
    Rakousko
Keyword
    českých
    Činnost
    Dionýza
    Štúra
    Zemích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012