Record details

Title
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
Statement of responsibility
    Pavel Mayer
Author
    Mayer, Pavel
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
Pages
    s. 88-94
Classfication no.
    55(1)
    553
    553.3/.4
    622.3
Conspectus category
    553
Subject group
    geologická služba
    geologie ložisková
    geologie regionální
    ložiska nerostných surovin
    mezinárodní spolupráce
    prospekce
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
Geographical name
    Československo
    Mongolsko
Keyword
    Činnost
    Expedice
    Geologické
    Mezinárodní
    MoLR
    Mongolčechoslovakmetal
    Podniku
    Společného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012