Record details

Title
    Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
Statement of responsibility
    Michal Maheľ
Author
    Maheľ, Michal
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Pages
    s. 9-19
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    bradlo
    geologie regionální
    geologie strukturní
    kůra zemská
    paleogeografie
    paleotektonika
    příkrov
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Členitosť
    Geodynamický
    Karpát
    Kôry
    Model
    Západných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014