Record details

Title
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
Statement of responsibility
    Stanislav Hurník
Other titles
    Quarter century of drainage the underground collectors in mining area DÚK (Mines and preparation plant Komořany) state enterprise in North-Bohemian basin
Author
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj SHD
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 26-37
Year
    1995
Notes
    27 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. SHD.
Subject group
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska pevných paliv
    odvodňování
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
    voda podzemní
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Čtvrt
    Dobývacím
    DÚK
    Kolektorů
    Odvodňování
    Pánvi
    Podzemních
    Prostoru
    Severočeské
    S.p
    Století
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012