Record details

Title
    Říčanský granit v Českém masívu a těleso Ploumanach v Bretani: intruzivní nebo vulkanická tělesa?
Author
    Ledvinková, V.
    Palivcová, M.
    Waldhausrová, Jarmila
Conference
    Seminář Skupiny tektonických studií (26.04.1996-29.04.1996 : Jeseník, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií
Pages
    s. 54-55
Notes
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR
Keyword
    Bretani
    Českém
    Granit
    Intruzivní
    Masívu
    Ploumanach
    Říčanský
    Tělesa
    Těleso
    Vulkanická
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012