Record details

Title
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
Statement of responsibility
    Jan Vít = Pavel Hanžl
Other titles
    River terraces of the Svitava River at Zemědělská street in Brno
Author
    Hanžl, Pavel
    Vít, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    1 obr., 1 fot., 1 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    analýza valounová
    kvartér moravských úvalů
    oblast snosová
    paleoklimatologie
    paleolimnologie
    písek
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    spraš
    štěrk
    terasa říční
    valoun
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
Keyword
    24-32
    Brně
    Brno
    Říční
    Svitavy
    Terasy
    Ulici
    Zemědělské
Abstract (in english)
   River terraces were found in a building pit of a new part of the Mendel's University near crossing the streets Zemědělská and Erbenova on the left site of the recent Ponávka-brook valley. Pebble composition corresponds to the composition of the Svitava River drainage area source rocks. Both terraces are deposited at altitude of around 235 m a. s. I. That is why relation with the Tuřany terrace morphostratigraphical level seems to be very probable
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012