Record details

Title
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně
Other titles
    River terraces of the Svitava River at Zemedelska street in Brno
Author
    Hanžl, Pavel
    Vít, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Vol./nr.
    Roč. 10, č. září
Pages
    2
Year
    2003
Thesaurus term
    Quaternary, river terraces, pebble analysis
Keyword
    Brně
    Říční
    Svitavy
    Terasy
    Ulici
    Zemědělské
Abstract (in czech)
   V základové jámě nové části Mendelovy univerzity v blízkosti křížení ulic Erbenova a Zemědělská v levé údolní stráni dnešní Ponávky byly objeveny říční terasy.Jejich valounové složení odpovídá zdrojovým horninám povodí řeky Svitavy. Obě terasy zaujímají nadmořskou výsku kolem 235 m n.m., proto patrně náleží k morfostratigrafické úrovni tuřanské terasy.
Abstract (in english)
   River terraces of the Svitava River at Zemedelska street in Brno
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014