Record details

Title
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
Statement of responsibility
    Zdeněk Neustupa
Other titles
    Management of the landscape renewal affected by the underground mining with utilization of information technologies
Author
    Neustupa, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 2
Pages
    s. 53-61
Year
    2003
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    504.05
    622.33
    628.19
Conspectus category
    316.77
    502
    622
Subject group
    důl opuštěný
    geologie důlní
    hydrogeologie
    krajina
    management
    modelování
    program počítačový
    rekultivace
    reliéf
    revitalizace
    systém informační
    uhelný revír
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Morava
    Karviná
Keyword
    Hlubinnou
    Informačních
    Krajiny
    Obnovy
    Postižené
    Použitím
    Řízení
    Technologií
    Těžbou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012