Record details

Title
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
Statement of responsibility
    Jiří Pavlásek
Author
    Pavlásek, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 52, č. mimoř. 1
Pages
    s. 20-23
Year
    2010
Notes
    5 diagr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    550.8
    551.4
    556
Conspectus category
    556
    626/627
Subject group
    bilance půdní vody
    hladina podzemní vody
    hydrodynamika
    hydrogeologie regionální
    model matematický
    povodí reprezentativní
Geographical name
    Čechy střední (Česko)
    Rakovnický potok, povodí (Česko)
Keyword
    časových
    Nasycené
    Neustáleného
    Pomocí
    Proměnných
    Prostorových
    Proudění
    Půdní
    Řešení
    Separace
    Vody
    Zóně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012