Record details

Title
    Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska.
Other titles
    Symphyta (Hymenoptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (Northern Bohemia, Czech Republic).
Author
    Macek, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy
Vol./nr.
    Roč. 27, č. leden/únor
Pages
    39
Year
    2009
Thesaurus term
    faunistics
    Frýdlant region
    Hymenoptera
    Jizerské hory Mts
    new records
    Symphyta
Keyword
    Blanokřídlí
    Frýdlantska
    Hor
    Hymenoptera
    Jizerských
    Symphyta
    Širopasí
Abstract (in czech)
   Faunistický výzkum širopasých na území CHKO Jizerské hory a Frýdlantska prováděný v letech 2002-2007 zjistil výskyt celkem 270 druhů v šesti čeledích, z toho 13 druhů je nových pro ČR, dva z nich jsou nové pro Čechy, a tři z nich byly pro studovanou oblast již opublikovány dříve.
Abstract (in english)
   A faunistic survey was carried out at selected localities of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region in 2002-2007. In total, 270 species of Symphyta were recorded in the study area, the 13 of which are new records for the Czech Republic, two of which are new records for Bohemia, and three of which are previously published first records for the Czech republic made in the study area.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012