Record details

Title
    Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů
Author
    Střeštík, Jaroslav
Conference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (34. : 14.05.2013-16.05.2013 : Úpice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
Pages
    S. 84-87
Notes
    doplnit KW
    Překlad názvu: School vacancies from the point of view of the annual course of selected meteorological parameters
    Rozsah: 4 s. : C
Keyword
    Chodu
    Hlediska
    Meteorologických
    Parametrů
    Prázdniny
    Ročního
    Školní
    Vybraných
Abstract (in czech)
   Školní prázdniny u nás tradičně trvají od 1. července do 31. srpna. Je však otázka, zda je tento termín optimální. Z průběhu teplot vzduchu za více než 200 let vychází, že nejteplejší období roku trvá zhruba od poloviny června do poloviny srpna. Na druhé straně bývá v srpnu méně dešťů než v červnu. Vzhledem k tomu, že roční chod teplot v jednotlivých letech je dlouhodobému chodu bližší než je tomu u srážek, a s přihlédnutím k dalším podružným faktorům, vychází nejvhodnější termín školních prázdnin od 20. června. V tom případě by bylo účelné, aby prázdniny i následující školní rok začínaly vždy v kalendářní pondělí.
Abstract (in english)
   School vacancies in our country have lasted from July 1st till August 31st since more than hundred years. There is, however, a question, whether this period is the best one. The course of the air temperatures show that the warmest period in the year occurs between the half June and half August. On the other hand, rains are less frequent in August than in June. In view of the fact that the annual course of temperatures in individual years approaches to the long-term one more than that of precipitation, and with respect to some other factors, it results that the most suitable period for school vacancies starts on June 20th. In that case, the vacancies and subsequent school year should start always in Monday.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014