Record details

Title
    Špičák Hill near Teplá
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych
Author
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts
Pages
    s. 51-53
Notes
    1 obr.
    Bibliografie na s. 57-63
    il.
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    geologie regionální
    intruze
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    miocén
    tepelské krystalinikum
    trachyt
    vyrostlice
Geographical name
    ČR-Čechy
    Tepelská vrchovina-Špičák
Keyword
    Hill
    Near
    Špičák
    Teplá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012