Record details

Title
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora and Jiří Čejka
Author
    Čejka, Jiří, 1929-
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen
Vol./nr.
    Vol. 184, no. 2
Pages
    p. 197-206
Year
    2007
Notes
    5 diagr., 5 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Neu. Jb. Mineral., Abh.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    bizmut
    difrakce rentgenová
    fosfáty
    krystalochemie
    krystalová struktura
    minerály supergenní
    minerály uranu
    nový minerál
    spektrometrie IR
    spektrometrie Ramanova
    uran
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Horní Halže (Chomutov, Kadaň)
Keyword
    Asselbornite
    Comparison
    Czech
    Data
    Halže
    Horní
    Hory
    Krušné
    Mineral
    Mountains
    New
    Republic
    Schneeberg
    Species
    Šreinite
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012