Record details

Title
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
Statement of responsibility
    Jozef Beňka, Ondrej Ďurža, Jozef Václav
Other titles
    Study of electrophysical properties of pyrites from borehole RO-1 (Rochovce)
Author
    Beňka, Jozef
    Ďurža, Ondrej
    Václav, Jozef
Language
    slovensky
Source title - serial
    Regionálna geológia Západných Karpat
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 227-231
Year
    1989
Notes
    1 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Subject group
    elektrický potenciál
    intruzívní ložiska
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    pyrit
    rudy Mo
    rudy W
    žilník
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Rochovce
Keyword
    Elektrofyzikálnych
    Pyritov
    RO-1
    Rochovce
    Štúdium
    Vlastností
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012