Record details

Title
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
Statement of responsibility
    Štefan Richter, František Špaldon, Jozef Murín, Zuzana Skokanová, Viktor Hronský, Jozef Kročan, Dušan Olčák
Other titles
    Study of some structural-textural properties of chryzotile from Jaklovce, Kalinovo and Jasov using magnetic, NMR and EPR methods
Author
    Hronský, Viktor
    Kročan, Jozef
    Murín, Jozef
    Olčák, Dušan
    Richter, Štefan
    Skokanová, Zuzana
    Špaldon, František
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 4
Pages
    s. 331-346
Year
    1983
Notes
    11 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    548
Conspectus category
    549
Keyword
    Chryzolitu
    Jakloviec
    Jasova
    Kalinova
    Magnetickými
    Metódami
    Niektorých
    štruktúrno-textúrnych
    Štúdium
    Vlastností
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014