Record details

Title
    Štěpánovické skály - méně známá lokalita výchozů pískovců v Turnovské stupňovině
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Author
    Vítek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 5
Pages
    s. 153
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    jizerská oblast
    ochrana přírody
    turon
    zvětrávání fyzikální
    zvětrávání mechanické
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Štěpánovice
Keyword
    Lokalita
    Pískovců
    Skály
    Stupňovině
    Štěpánovické
    Turnovské
    Výchozů
    Známá
Abstract (in czech)
   Popis morfologicky silných členitých skalních výchozů kvádrových pískovců u Štěpánovic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012