Record details

Title
    Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    Gravel from the Rakovnický brook
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 1
Pages
    s. 21-23
Year
    1999
Notes
    2 obr., 4 fot., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    geneze ložiska
    geologie ložisková
    kámen stavební
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    ložisko štěrkopísku
    pleistocén
    surovina perspektivní
    terasa
Geographical name
    ČR-Čechy
    Oráčov (Rakovník)
Keyword
    Oráčova
    Potokem
    Rakovnickým
    Šterkopísky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012