Record details

Title
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
Statement of responsibility
    Václav Mátl, Juraj Franců, Zbyněk Boháček, Oldřich Krejčí
Author
    Boháček, Zbyněk
    Franců, Juraj, 1957-
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Mátl, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 2
Pages
    s. 143-149
Year
    2001
Notes
    2 obr., 4 fot., 11 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Subject group
    Angiospermophyta
    biomarker
    chromatografie plynová
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jantar
    lokalita geologická
    pyrolýza
    sedimentace hlubokomořská
    suroviny šperkařské
    terciér
    uhlí
    uhlovodíky nasycené
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko
    Rumunsko
    SRN-Sachsen
    Študlov (Vsetín)
Keyword
    Jantaru
    Moravě
    Naleziště
    Študlov
    Významné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012