Record details

Title
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
Statement of responsibility
    Rudolf Ondrášik, Anna Hyánková, Eva Krenyitzká
Other titles
    Building materials exploitation and its impact on the environment
Author
    Hyánková, Anna
    Krenyitzká, Eva
    Ondrášik, Rudolf
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 8
Pages
    s. 225-228
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekologie
    ekonomika těžby
    politika surovinová
    průvodní jevy
    surovinová politika
    suroviny stavebního průmyslu
    těžba surovin
    životní prostředí
Geographical name
    svět
Keyword
    Jej
    Materiálov
    Prostredie
    Stavebných
    Ťažba
    Vplyv
    životné
Abstract (in czech)
   Při posuzování vhodnosti způsobů těžby je třeba brát v úvahu nejen vlastní těžbu, využití ložiska, ale také přípravné práce, likvidaci těžby a konečně rekultivaci území. Při výběru těžebních metod nejsou zanedbatelné takové skutečnosti jako reliéf, zvodnění, režim podzemních vod, možnosti skládkování, půdní poměry a jiná ekonomická kritéria. Inventarizaci ložisek stavebních surovin je tedy třeba doplnit údaji o jejich využitelnosti a podmínkách těžby z hlediska vlivu na životní prostředí. Je třeba věnovat pozornost i možnostem využití netradičních materiálů a ekonomickým a právním podmínkám, vyplývajícím ze současné situace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012