Record details

Title
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)
Statement of responsibility
    David Buriánek
Other titles
    Alpine veins in amphibolites of the Polička Crystalline Unit
Author
    Buriánek, David
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 104
Year
    1999
Notes
    1 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    albit
    alpská parageneze
    amfibolit
    amfiboly
    metamorfóza
    mineralogie topografická
    natrolit
    poličské krystalinikum
    prehnit
    pyroxeny
    skupina epidotu
    skupina skapolitu
    žíla
Geographical name
    Borová (Svitavy)
    Borovnice (Žďár nad Sázavou)
    ČR-Morava
    Nedvězí (Svitavy)
    Proseč (Chrudim)
    Telecí (Svitavy)
Keyword
    14-11
    14-33
    24-12
    Alpské
    Amfibolitech
    Krystalinika
    Letovice
    N.Město
    Parageneze
    Polička
    Poličského
    Žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012