Record details

Title
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)
Statement of responsibility
    Jurand Wojewoda
Author
    Wojewoda, Jurand
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 93-96
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    brachyantiklinála
    inverze reliéfu
    karbon
    konference
    křída
    morfogeneze
    morfostruktura
    neogén
    neotektonika
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    podkrkonošská pánev
    posun horizontální
    příkop
    vnitrosudetská pánev
    zóna zlomová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Polsko - jihozápad
    Žďárky (Náchod, Náchod)
Keyword
    Dextral
    Dome
    Eastern
    Fault
    Fault-related
    Góry
    Mts
    Pořiči-Hronov
    Stołowe
    Strike-slip
    Structure
    Sudetes
    Termination
    Zone
    Žďárky-Pstrążna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012