Record details

Title
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
Author
    Litochleb, J.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    4-5
Pages
    s. 161-162
Year
    1997
Keyword
    Bohatý
    Dravit
    Hory
    Krásné
    Krašovic
    Vltavou
    Železem
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012