Record details

Title
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě
Other titles
    Ferruginous sandstones within the Neogene deposits in the broader surroundings of Moravské Budějovice (SW Moravia)
Author
    Fojt, Bohuslav
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 1
Pages
    4
Year
    2002
Thesaurus term
    depositional peocesses and environments
    ferruginous sandstones
    Neogene
Keyword
    Budějovic
    Jihozápadní
    Moravě
    Moravských
    Neogenních
    Okolí
    Pískovce
    Sedimentech
    širšího
    Železité
Abstract (in czech)
   Vznik železitých pískovců na lokalitách Nové Syrovice a Hříběcí rybník jsou spojeny s oxidačními reakcemi, které probíhaly během palozvětrávání (tropické či subtropické klima) poblíž povrchu. Organická hmota hrála důležitou roli při vysrážení Fe. Nově popsané železité pískovce z lokality Hříběcí rybník jsou typické vysokým obsahem zbytků rostlinné hmoty. Depoziční prostředí uvedených lokalit vykazuje jisté rozdíly.
Abstract (in english)
   Ferruginous sandstones were studied on two loclaities (Nové Syrovice, Hříběcí rybník). Ferruginization processes are connected with oxidic reactions during paleoweathering (tropic and subtropic climate) close to the depositional surface. Important role of organic matter during Fe precipitation is supposed. High content of plant remnants were recognized within the studied Fe sandstones in locality Hříběcí rybník. Studied rocks were deposited in various depositional environments during different depositional processes.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012