Record details

Title
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
Statement of responsibility
    Marcela Bukovanská
Other titles
    Iron ores from Elba Island (Italy)
Author
    Bukovanská, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 6-15
Year
    2004
Notes
    6 obr., 16 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    55
Subject group
    báňská historie
    geologie regionální
    granitoidy
    hematit
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    magnetit
    mesozoikum
    metalogeneze
    mineralogie topografická
    ofiolity
    parageneze
    pluton
    příkrov
    rudy Fe
    sběratelství
    sedimenty karbonátové
    skarn
Geographical name
    Itálie střední
Keyword
    Elby
    Itálie
    Ostrova
    Rudy
    Železné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012