Record details

Title
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
Statement of responsibility
    Pavel Novotný, Jiří Zimák
Other titles
    Iron ores near Stínava, Drahany upland
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 4
Pages
    s. 319-322
Year
    2000
Notes
    2 obr., 4 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    chlority
    kalcit
    kontrola zrudnění
    křemen
    ložisko hydrotermální
    ložisko sedimentární
    ložisko stratiformní
    magnetit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    parageneze
    rudy Fe
    siderit
Geographical name
    ČR-Morava
    Stínava (Prostějov)
Keyword
    Drahanské
    Rudy
    Stínavy
    Vrchovině
    Železné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012