Record details

Title
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
Other titles
    Dyke rocks in the underground gas reservoir at Háje near Příbram
Author
    Holub, František
    Lantora, Milan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    3
Year
    1999
Keyword
    Háje
    Horniny
    Plynu
    Podzemním
    Příbram
    Zásobníku
    Žilné
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012