Record details

Title
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
Statement of responsibility
    Bedřich Mlčoch, František V. Holub, Pavel Gajdoš, Radovan Chmelař, Jan Pres
Other titles
    Dyke rocks documented in highway tunnels Panenská and Libouchec in eastern Krušné hory/Erzgebirge Mts.
Author
    Chmelař, Radovan
    Gajdoš, Pavel
    Holub, František, 1949-
    Mlčoch, Bedřich
    Pres, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 26-28, Příl. 3
Year
    2006
Notes
    1 obr. v textu, 3 fot. v Příl. 3
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    552
    912
Conspectus category
    55
    552
    912
Subject group
    analýza petrografická
    dajka
    geologie inženýrská
    geologie regionální
    granitový porfyr
    krušnohorské krystalinikum
    krystalinikum
    lamprofyry
    mapa geologická
    mineta
    tektonika
    tunel
    zóna poruchová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Krušné hory (Česko a Německo)
    Libouchec (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
Keyword
    02-144
    02-233
    D8
    Dálnice
    Horách
    Horniny
    Jílové
    Krušných
    Libouchec
    Panenská
    Petrovice
    Ražbě
    Tunelů
    Východních
    Zastižené
    Žilné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012