Record details

Title
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách
Other titles
    Dyke rocks documented in highway tunnels Panenská an Libouchec in eastern Krušné hory/Erzgebirge Mts.
Author
    Chmelař, Radovan
    Gajdoš, Pavel
    Holub, František
    Mlčoch, Bedřich
    Pres, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Krušné hory/Erzgebirge Mts., dyke rocks, granite porphyry, minette
Keyword
    D8
    Dálnice
    Horách
    Horniny
    Krušných
    Libouchec
    Panenská
    Ražbě
    Tunelů
    Východních
    Zastižené
    Žilné
Abstract (in czech)
   V průběhu ražby tunelů Panenská a Libouchec ve východních krušných horách byly dokumentovány variské žíly granitových porfyrů, převážně felzických typů mocných kolem 10 m a dvěma typy lamprofyrů (minety).
Abstract (in english)
   Dyke rocks documented in highway tunnels Panenská an Libouchec in eastern Krušné hory/Erzgebirge Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014