Record details

Title
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
Other titles
    Dyke swarms of ultrapotassic melasyenite to melagranite porphyries from the Central Bohemian Plutonic Complex and Šumava part of the Moldanubicum
Author
    Holub, František
    Orságová, Lucie
    Studená, Martina
    Verner, Kryštof
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    dykes, melagranite porphyry, ultrapotassic rocks, minette, geochemistry
Keyword
    
    Komplexu
    Melagranitových
    Melasyenitových
    Moldanubika
    Oblasti
    Plutonického
    Porfyrů
    Roje
    Středočeského
    šumavského
    Ultradraselných
    Žilné
Abstract (in czech)
   Středočeský plutonický komplex (SPK) protíná enormní množství horninových žil velmi variabilního složení - různých typů lamprofyrů, žilných porfyrů granitového až gabrového složení, diabasů, leukogranitů až aplitů. Z pravých žilných hornin, majících porfyrické struktury a znaky rychlého tuhnutí, jsou zdaleka nejrozšířenější dvě horninové skupiny - jednak minety, jednak křemenné melasyenitové až melagranitové (někdy označované souhrnně jako "lamproidní žilné porfyry"
Abstract (in english)
   Dyke swarms of ultrapotassic melasyenite to melagranite porphyries from the Central Bohemian Plutonic Complex and Šumava part of the Moldanubicum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014