Record details

Title
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy
Statement of responsibility
    Leoš Valigurský
Author
    Valigurský, Leoš
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Pages
    s. 141-144
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    deformace
    denudace
    geomorfologie
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    křída-svrchní
    kvartér Českého středohoří
    neotektonika
    peneplenizace
    plošina
    posun horizontální
    reliéf vulkanický
    říční síť
    sesuv
    tektonika gravitační
    tektonika zlomová
    terasa říční
    údolí tektonické
    zlomový sráz
Geographical name
    Bořeň (Teplice, Bílina)
    Čechy (Česko)
    České středohoří (Česko)
    Obrnice (Most, Most)
    Radejčín (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    Stružnice (Česká Lípa, Česká Lípa)
    Ústí nad Labem-oblast (Česko)
    Verneřice (Děčín, Děčín)
Keyword
    Českého
    Jevy
    Morfologických
    Okolí
    Projevech
    Struktura
    Středohoří
    širšího
    Tektonická
    Tektonogravitační
    Živá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 10. 2006
Import date
    8. 8. 2012