Record details

Title
    Životní jubileum Jaroslavy Loučkové
Statement of responsibility
    Jaroslav Sládek
Author
    Sládek, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Československé geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 91, č. 2
Pages
    s. 151-153
Year
    1986
Classfication no.
    929
Conspectus category
    929
Keyword
    Jaroslavy
    Jubileum
    Loučkové
    Životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012