Record details

Title
    Životní jubileum Karla Kirchnera
Author
    Roštínský, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Informace České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 1
Pages
    s. 89-90
Year
    2012
Notes
    Autoři celkem: 1
    Překlad názvu: Anniversary of Karel Kircher
    Rozsah: 2 s.
Subject category
    anniversary
    geomorphologist
    Karel Kirchner
Keyword
    Jubileum
    Karla
    Kirchnera
    Životní
Abstract (in czech)
   Příspěvek je věnován tématicky široce zaměřené odborné i pedagogické profesní dráze Karla Kirchnera, předního českého geomorfologa.
Abstract (in english)
   The contribution is dedicated to multi-thematic scientific and educational career of Karel Kirchner, leading Czech geomorphologist.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    20. 3. 2014