Record details

Title
    Životní jubileum Vladimíra Prouzy
Statement of responsibility
    Radko Tásler
Author
    Tásler, Radko
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 3
Pages
    s. 187-188
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    biografie
    ložiska pevných paliv
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Jubileum
    Prouzy
    Vladimíra
    Životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012