Record details

Title
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
Statement of responsibility
    Jaroslav Podlešák
Other titles
    Production life of industrial reserves of mineral resources in the Czech Republic
Author
    Podlešák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 12
Pages
    s. 379-381
Year
    1996
Notes
    3 tab., 2 diagr.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    efektivnost využívání surovin
    ekonomika surovin
    ekonomika těžby
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
Subject category
    útlum hornické činnosti
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    ČR
    Nerostných
    Průmyslových
    Surovin
    Zásob
    Životnost
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012