Record details

Title
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
Statement of responsibility
    Daniel Smutek, Jiří Kříž
Other titles
    Hydrogeologic news from Železné hory Mts. and adjoining Dlouhá mez area
    Konference Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi (Variant.)
Author
    Kříž, Jiří, 1943-
    Smutek, Daniel
Language
    česky
Source title - monograph
    Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi"
Pages
    s. 47-49
Notes
    Anglické resumé
    Železné hory - Sborník prací 4
Subject group
    česká křídová pánev
    hydrogeologie
    monitoring
    ochrana podzemní vody
    ochrana přírody
    voda artéská
    voda podzemní
    vodní hospodářství
    železnohorské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Čechy
    Železné hory
Keyword
    Dlouhé
    Hor
    Hydrogeologické
    Meze
    Novinky
    Přilehlé
    Železných
Abstract (in english)
   Železné hory Mts. area is built by almost all geologic units, which are occurring in Czech republic. Hydrogeology became very important interdisciplinary science. The hygienic zones of groundwater protection should be reviewed on new knowledge of their geneze and regime. Protected landscape territory in Železné hory Mts. need system measures
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012