Record details

Title
    100. geochemický seminář (Variant.)
Other titles
    Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
    Geochemie karlovarských kaolínů
    Geochemie na Přírodovědecké fakultě UK
    Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
    Krystalochemie vybraných Ag-minerálů ložisek Českého masívu
    Lékařská geochemie - v ČSSR nový směr v geochemii?
    Nový univerzální systém ukládání hydrogeochemických dat založený na nezvyklém principu jednoznačnosti pomocí pravděpodobnosti
    Použití osobních počítačů v geochemii
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci