Record details

Title
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
Author
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 6
Pages
    s. 458-459
Year
    2002
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    mineralogist Felix Cornu
Keyword
    120
    1882-1909
    Cornu
    Doc
    Dr
    Felixe
    Narození
    Výročí
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012