Record details

Title
    13C CP/MAS NMR, EPR and IR studies of buried wood
Statement of responsibility
    H. Pavlíková, Eva Šebestová, Jiří Černý, Vladimír Machovič, Ivana Sýkorová
Author
    Černý, Jiří
    Machovič, Vladimír
    Pavlíková, Helena
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Šebestová, Eva
Language
    anglicky
Source title - monograph
    9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. Abstracts
Pages
    1 s.
Subject group
    izotopy C
    metody analytické
    organická substance
    spektrometrie IR
    spektrometrie NMR
Subject category
    nukleární magnetická rezonance
Keyword
    13C
    Buried
    CP/MAS
    EPR
    IR
    NMR
    Studies
    Wood
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012