Record details

Title
    13C and 15N isotopic data on grinding stones from the Güvercinkayasi site, Turkey
Other titles
    13C a 15N izotopová data z kamenných mlýnů z locality Güvercinkayasi v Turecku
Author
    Bůzek, František
    Gülcur, S.
    Jačková, Ivana
    Pavlů, Ivan
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Anatolia antiqua, XVII
Pages
    11
Notes
    Akce: 2009 ; Istambul
Thesaurus term
    13C and 15N isotopic data, crushing tools, palmitic and stearic acids, oleic and linolic acids
Keyword
    13C
    15N
    Data
    Grinding
    Güvercinkayasi
    Isotopic
    Site
    Stones
    Turkey
Abstract (in czech)
   Publikovány jsou výsledky analýzy isotopů uhlíku a dusíku ze sedimentů na středně chalkolitickém sídlišti v Anatolii. Potvrzují hypotézu o předpokládaných materiálech, které byly na těchto drtičích zpracovávány.
Abstract (in english)
   Analytical results of carbon and nitrogen isotopic composition in sediments from middle chalcolithic site in Anatolia are published. They support an idea of possible ascribing such materials to original materials processed in crushing tools.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014