Record details

Title
    15. kongres INQUA v Durbanu
Statement of responsibility
    Jaroslav Tyráček, Pavel Havlíček
Other titles
    15th Congress INQUA at Durban
Author
    Havlíček, Pavel
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 2
Pages
    s. 113-114
Year
    2000
Notes
    2 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    hominidi fosilní
    kongres
    kvartér
    mezinárodní spolupráce
    studie environmentálních vlivů
Geographical name
    Afrika
Keyword
    15
    Durbanu
    INQUA
    Kongres
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012