Record details

Title
    1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
Author
    Buchtele, Jaroslav
    Kozubek, E.
    Roubíček, V.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ropa a uhlie
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    s. 43-48
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA105/96/0760, GA ČR
Keyword
    1H
    13C
    černého
    Kapalných
    Kopyrolýzy
    Látek
    Makromolekulárních
    NMR
    Odpadních
    Produktů
    Spektroskopie
    Uhlí
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012