Record details

Title
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 3
Pages
    s. 23
Year
    2013
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    622
    929
Conspectus category
    55
Subject group
    biografie - Makarius, Roman
    hornictví
Geographical name
    Česko
Keyword
    Hornictví
    Jubileum
    Oslavily
    Osobnosti
    Spolupracující
    Svazem
    úzce
    Významné
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014