Record details

Title
    2-D seismic tomographic and ray tracing modelling of the crustal structure across the Sudetes Mountains basin on SUDETES 2003 experiment data
Author
    Behm, M.
    Bodoky, T.
    Brinkmann, R.
    Brož, Milan
    Brueckl, E.
    Czuba, W.
    Fancsik, T.
    Forkmann, B.
    Fort, M.
    Gaczyński, E.
    Geissler, W.H.
    Grad, M.
    Greschke, R.
    Guterch, A.
    Harder, S.
    Hegedus, E.
    Hemmann, A.
    Hrubcová, Pavla
    Janik, T.
    Jentzsch, G.
    Kaip, G.
    Karousová, Olga
    Keller, G. R.
    Komminaho, K.
    Korn, M.
    Majdański, M.
    Málek, Jiří
    Malinowski, M.
    Miller, K.C.
    Rumpfhuber, E.M.
    Sroda, S.
    Špičák, Aleš
    Takacs, E.
    Tiira, T.
    Vozár, J.
    Wilde-Piorko, M.
    Yliniemi, J.
    Zelazniewicz, A.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 413, 3-4
Pages
    s. 249-269
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Modelování korové struktury pomocí 2-D seismické tomografie a šíření paprsků napříč Sudetami na základě dat z experimentu SUDETES 2003
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    crustal structure
    seismic ray-tracing
    Sudetes 2003
Keyword
    2-D
    2003
    Across
    Basin
    Crustal
    Data
    Experiment
    Modelling
    Mountains
    Ray
    Seismic
    Structure
    Sudetes
    Tomographic
    Tracing
Abstract (in czech)
   Seismická data získaná během experimentu SUDETES 2003 jsou analyzována a detailní struktura kůry pro profily S02, S03 a S06 je prezentována.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013